safevi osmanlı kanuni

Safevi Devleti Osmanlı egemenliği altındaki Anadolu topraklarında bulunan Şii unsurları XVI. yüzyıl başlarında kışkırtarak Osmanlı yönetimini zor durumda bırakmak istemiştir. Bu kışkırtmaların da etkisiyle Osmanlı topraklarında Antalya yöresinde 1511 yılında Şahkulu Ayaklanması çıkmıştır. II. Bayezid […]