şehzade cem isyanı nedir

Şehzade Cem İsyanı

Şehzade Cem İsyanı: Fatih’in 1481 yılında ölümünün ardından tahta geçen II. Bayezid, saltanatının ilk dönemlerinde kardeşi Şehzade Cem’in isyanıyla mücadele etmiştir. Şehzade Cem, II. Bayezid’in padişahlığını tanımayarak Bursa’yı işgal etmiş ve burada hükümdarlığını ilan etmiştir. […]