selanik’in fethinin sonuçları

Feth-i Selânik

Yıldırım Beyazid Had, Selanik’i feth etmiş iken Timur vaka’sından sonra yine Rumlar’ın eline geçip Kayser’in İstanbul İmparatorunun biraderi Enderikos’un zir-i tasarrufundaydı. Osmanlılar ise her tarafı ihata ederek kale duvarlarına kadar tahatti ediyorlardı. Enderikos, onların tecavüzüne […]