sembolist fransız şairler

Sembolizm Nedir?

XIX.  yüzyılın son çeyreğinde ve bilhassa 1885 yılından sonra Realizm’e, Natüralizm’e ve parnas şiirine karşı önce Fransa’da doğan ve kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılan edebiyat akımıdır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve bilhassa yüzyılın sonlarına doğru […]