sürrealizm akımı nedir

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm, Dadaizm’den sonra doğan edebiyat ve sanat akımıdır. Dadaizm’in akla ve alışılmışa karşı ayaklanma prensibinden hareket eder. İlk temsilcileri de Dada akımı içinde yer alan bazı sanatkarlardır. Fransa’da doğdu. Şuur altının karışık ve karmaşık dünyasını […]