tarihin amacı nedir

Tarih Nedir?

Geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının yaşam şekillerini, oluşturdukları kültür ve uygularıkları, toplumların birbiri ile olan siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ilişkilerini, Neden – sonuç ilişkisi, Yer ve zaman bildirerek, Belgelere dayalı olarak, Objektif şekilde İnceleyen sosyal […]