türk dili edebiyatı 1 sınıf ders notları

Türk dilinin Anadolu’da yaygınlaşmasında Anadolu beyliklerinin önemli rolü vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 ‘de yayınladığı fermanla Türkçeyi Karamanoğulları Beyliği’nin resmi dili ilan etmiştir. Türkiye Selçuklularında resmi dil ve edebiyat dili Farsça, bilim dili ise Arapça […]