türkiye milletler cemiyeti’ne ne zaman üye oldu

Milletler Cemiyeti, Wilson Prensipleri çerçevesinde dünyada barışı sağlamak amacıyla kurulmuştu. Ancak kısa sürede dünyada sömürgeci devletlerin güdümünde çalışan bir organ şekline dönüşmüştür. Türkiye Musul Meselesi’nde bu cemiyetin tutumunu gördüğü için bu teşkilata olumsuz yaklaşmıştı. Ancak […]