türkiye selçuklu devleti döneminde kurulan medreseler

Selçuklu komutanlarından Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Merkezi İznik’tir. Süleyman Şah’a Melikşah tarafından hükümdarlık fermanı gönderilmiştir. Abbasi halifesi de menşur göndererek Süleyman Şah’ın hükümdarlığını onaylamıştır. Süleyman Şah Dönemi’nde Bizans’la mücadele edilerek Marmara’nın güneyi ve Kocaeli yarımadası […]