türklerin ana yurdu göç yolları

Türklerin anayurdu Orta Asyadır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Sibirya, güneyde Karanlık Dağlar ile çevrelenen bölgelerdir. Geniş bir bölgede dağınık bir şekilde yaşadıkları için Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktıkları yeri kesin […]