Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri

Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar

 • Hilal Matbaasında toprağın gençler hareket başlatma isteğiyle fecri ati topluluğu nu kurmuşlar serveti fünun dergisinde yayınlanan 22 12 mart 1909 tarihli bir haberle okuyucu kaçtı çıkmışlardır.
 • 24 Şubat 1910 da yayın fecri ati encümeni edebiyatı beyannamesi ile topluluk bütün gaye sini ve sanat görüşlerine kamuoyuna buyurmuşlardır.
 • Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluktur.
 • Edebiyatımızda bir araya gelerek kurulmuş olan ilk edebi topluluktur.
 • Fecr-i Ati topluluğunun yayın organı Servet-i Fünun dergisidir. Fecri Ati adlı bir derği çıkarmak sitemişler, ancak başaramamışlardır. Topluluk üyeleri yayınladıklar beyannameyi Servet-i fünun dergisinde yayımlamışlardır.
 • Fecr-i Ati topluluğunu servet-i fünun edebiyatına tepki olarak doğmuş ve onlardan boşalan yeri doldurmak için gayret göstermiştir.
 • “Edebiyat ciddi ve öneli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır.” Görüşüne sahip olan ve bu fikirlerini beyannamelerinde dile getiren gençler, Servet-i Fünun topluluğunun yapamadıklarını yapacaklarını söylemişlerdir.
 • Servet-i Fünun’a tepki olarak ortaya çıkmışlar ve bu topluluğu eleştirmişler ancak bu edebiyatın özeliklerini sürdürmüş ve bu topluluğun devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.
 • Topluluk üyeleri “sanat şahsi ve muhteremdir.(Sanat kişisel ve saygıya değerdir.)” görüşünü kendilerine ilke edinmişlerdir.
 • Fecr-i Ati topluluğu üyeleri dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine hizmet etmek, gençleri bir araya getirmek, seviyeli fikir münakaşalarıyla ve düzenleyecekleri konferanslarla halkı aydınlatmak, değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye çevirmek, topluluktaki sanatçıların eserleriyle okuyucularına birer kütüphane kazandırmak, Batıdaki bazı benzer topluluklarla temas kurarak Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak gibi amaçlar edinmişlerdir. Bireysel konularda yazan sanatçıların şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.
 • Tabiat tasvirleri  gerçekten uzak ve sübjektiftir.
 • Dil bakımından Servet-i Fünun’un devamı bir özellik gösteren topluluk üyeleri Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak, kapalı bir şiir dili meydana getirmişlerdir.
 • Şiirde aruz veznini kullanmışlardır.
 • Serbest müstezat türünü daha da geliştirmişler; sone, terzarima gibi Batı’dan alınan nazım biçimlerini kullanmışlardır.
 • Fecr-i Aticiler, II. Meşrutiyet döneminde özgürlük ortamının oluşmasıyla Servet-i Fünun döneminde ihmal edilen tiyatroyla yakından ilgilenmişlerdir.
 • Şiirde özellikle sembolizmin ve parnasizmin etkisinde kalmışlar, roman ve hikayede ise realizm ve natüralizmi benimsemişlerdir.
 • Fecri Ati topluluğunun temsilcileri hikayede Maupassant, tiyatroda ise Hencrich Ibsen’i örnek almışlardır.
 • Görünenden çok hissedilen peşinden koşmuşlardır. Işık ve sese önem veren topluluk üyeleri seyredilen manzaraları şiirlerine renkli, hareketli tablolar halinde yerleştirmişlerdir.
 • Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundukları için kısa sürede dağılmışlardır. Tam bir grup olamamalarının en güzel göstergelerinden biri de bir yıl içinde iki başkan değiştirmiş olmalarıdır. Topluluğun dağılmasında özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın çıakrdıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir.
 • Kısaca Milli Edebiyat hareketinin başlaması Fecr-i Ati’nin sonu olmuştur.
 • Fecr-i ati topluluğu; Edebiyat-ı Cedide ile Milli Edebiyat arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.
 • Fecr-i Ati’nin en önemli ve en güçlü temsilcisi Ahmet Haşimdir.
 • Milli Edebiyatın başlamasıyla topluluğun bir çok üyesi Milli Edebiyata katılmış, topluluk da 1912’de dağılmış ve edebiyat tarihimizde yerini almıştır.
 • Sanatçılar içinde sadece Ahmet Haşim, Fecr-i Ati edebiyatının temel ilkelerine bağlı kalmış ve Milli edebiyat hareketine katılmadan ömrünün sonuna kadar bireysel bir anlayışla eserler vermiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Fecr-i Ati Edebiyatı ve Temsilcileri başlıklı yazı da fecri ati açsam şu yüreğimi, fecri ati ahmet haşim ve fecri ati ahmet haşim eserleri hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. Edebiyat ödevi olanlara güzel kaynak olmuş

 2. Blogunuzun konusu tasarımı herşeyi beni büyülüyor tebrikler!!!

 3. edebiyat konusunda kozbon bayağı yol kat etmiş tebrikler

 4. Teşekkürler Edebiyat derslerinde sıkça karşıma gelen bir konu

 5. zamanında bu konulardan çok çekmiştim. güzel bir yazı olmuş.