İslam Kültürü Etkisindeki Türk Edebiyatının Özellikleri

islam-kulturu-etkisindeki-turk-edebiyatinin-ozellikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Türkler VII. asırdan itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlar ve Karahanlı hükümdarı Satak Buğra Han’ın 920’lerde İslamiyet’i resmen kabul etmesiyle Türkler kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. İlk Türk İslam devleti Karahanlılar’dır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle çeşitli medeniyetlerle kültür alışverişi olmuş, İslam dinin esasları öğrenilmiş ve dilimize yeni yeni kelimeler girmiştir.
Dil ve edebiyat, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle ilk etkilenen alan olmuştur. İslamiyet’in kabulü ile Uygurcanın devamı niteliğindeki Hakaniye lehçesi ile eserler verilmeye başlanmış; ancak Arap alfabesinden etkilenmeler de hızlanmıştır. İslam dini ile ilgili birçok terim dilimize girmeye başlamıştır.
İslamiyet’in etkisiyle ortaya konulan ilk ürünler Karahanlılar zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. Bu eserlerin en tanınmışları Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmeti’tir. İslamiyet’in kabulünden sonra Divan edebiyatı ile Türk Halk edebiyatı ayrı iki koldan gelişme göstermiş; Araplardan alınan nazım birimleri, nazım şekilleri, tamlamalar kullanılmaya başlanmıştın Örneğin Kutadgu Bilig aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserimiz olarak tarihe geçmiştir. İslamiyet öncesi edebiyatımızdan sonra İslamiyet’in kabulüyle özellikle konu alanında yenilikler olmuş, genellikle dini ve tasavvufi konular işlenmiş; didaktik tarzda öğüt veren eserler kaleme alınmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyatın Özellikleri başlıklı yazı da islam öncesi yazılı edebiyat dönemi, islam öncesi yazılı edebiyat ürünleri ve islam öncesi yazılı edebiyat ürünleri hakkında bilgi hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Hazırladığım proje için gerekli bir konuydu. Teşekkür ederim

  2. Çok güzel bir yazı gerçekten osmanlının ve islamın birleşimi aslında günümüzdeki türk edebiyatının en büyük kaynağı

  3. Eski edebiyata nazaran İslam edebiyatında yazılı eser fazla, ve kimin yazdığı da belli diye biliyorum ben.

  4. edebiyattan dönem ödevi proje vs. alanlar için çok iyi bir kaynak oluşturuyorsunuz. daha da devamını bekliyoruz