Klasizm Nedir?

Klasizm Nedir?

XVII. yüzyılda Yunan – Latin edebiyatları geleneğine bağlı olarak Avrupa’da özellikle Fransa’da meydana gelen ve gelişen edebiyat akımıdır.

Avrupa’da Rönesans hareketi ile başlayan yeni devrede bütün sanatlarda olduğu gibi edebiyatta da eski Yunan – Latin geleneğine gidilir ve bu eserler konu ve yapı bakımından taklit edilerek yeni eserler yazılmaya çalışılır. Fransa’da oldukça benimsenen bu tarz yazma, milli dile verilen değerle daha da gelişir. Bu yolla meydana gelen yeni edebi faaliyet, XVII.  Yüzyılda ülkenin siyasi birliğine kavuşmasından sonra oldukça kuvvetlenir.

Fransız Akademisi’nin kurulması (1634) filozof Decartes’in akılcı felsefesi bu akımı destekler ve geliştirir. Klasizm’in kuruluşu bir beyanname ile ilan olunmaz ama Baileau bu akımın prensiplerini eserlerinde tespit eder.

Daha önceden paylaşılan Kübizm Nedir? başlıklı yazı da edebiyatta kübizm akımı nedir, felsefede kübizm ve fernand leger kübizm hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.