Mehmet Akif Ersoy Kimdir & Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy Kimdir & Edebi Kişiliği

1873’te İstanbul’da doğan sanatçı, 4 yaşında Fatih’ye Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladığı eğitimini Fatih Merkez Rüştiyesi’nde sürdürmüş ve ardından lise tahsilini tamamlamıştır. Küçük yaşta kuvvetli bir din eğitimi alan Mehmet Akif; Arapça, Frasça, Fransızca öğrenmiştir. Babasının ölümü ve evlerinin yanması üzerine Mülkiye’nin yüksek kısmından ayrılmak zorunda kalan sanatçı, 1889’da girdiği Halkalı Mülkiye Baytar Mektebi’ni 1893’te birincilikle bitirmiş; Ziraat ve Ticaret Nezareti’nde veteriner olarak çalışmaya başlamıştır. “Sırat’ı Msütakim” ve Sebilü’r Reşad” dergilerini çıkarmış, çeşitli memurluklarda bulunmuş ve bazı okullarda edebiyatla ilgili dersler vermiştir. İslam Birliği amacıyla Arabistan’a girmiş, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya geçmiş, Cumhuriyet’in ilanıyla milletvekili seçilmiştir. “Milletimin şiiridir.” dediği İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de mecliste kabul edilmiştir. 27 Aralık 1936’da siroz hastalığından vefat etmiştir. 

Edebi Kişiliği

Sponsorlu Bağlantılar

Yirminci asır “Türk-islam” milliyetçiliğinin en büyük sanatçısıdır. Sırat-ı Müstakim dergisinde yayımlanan yazı ve şiirleri ile tanınmıştır. Milli Mücadelenin başlangıcından itibaren verdiği vaazlar, bu konuyla ilgili yazdığı makaleler ve şiirler ile döneminin en çok tanınan şairleri arasına girmiştir. Sanatı toplum için düşünene Akif, “Sanat; bir süs, bir eğlence, hoşca vakit geçirtecek bir şey değildir. Sanat için sanat yapmak anlamsız bir gayrettir. Sanat cemiyet içindir” demiştir. Toplumcu bir şair olarak İslamcı fikir anlayışı ve milliyetçi bir hisle eserler kaleme almıştır. Şair maddi ve manevi kalkınma için iki şey düşünmektedir. Birinicisi Müslümanların İslam’ın ilk yıllarındaki saflığına, samimiyetine dönmesi ve Kur’an prensiplerine sıkı sıkıya sarılması; ikincisi ise Batı’nın ilim ve teknolojisinin süratle alınmasıdır. Eserlerinin tasvir gücü son derece yüksektir. Gerçek anlamda realizm edebiyatımıza Mehmet Akif Ersoy ile girmiştir. “Halkın anlayabileceği dil, ancak kendi dilidir.” diyerek yapmacıksız bir dil anlayışı benimsemiştir. Türkçe’yi çok iyi bilen şair, bazı şiirlerinde mahalle aralarındaki konuşulan argolu Türkçe ile şahıslarını konuşturmuştur. Kompozisyon öğretmenliği de yapmış olmasının tesiriyle eserlerinde plana çok önem vermiş, şiirlerinde kompozisyon bütünlüğünü başarılı bir şekilde sağlamıştır. Özellikle manzum hikayelerinde uygun bir girişle başladığı konuyu, güzel bir olay örgüsü ile devam ettirir ve ahlaki bir ders vererek sonuçlandırır. Şiirlerinde destan üslubu ile mizahi üslubu yan yana görmek mümkündür. Tevfik Fikret gibi nazmı nesre yaklaştırmış, namzum hiyake tarzının başarılı örneklerini vermiştir. Manzum hikayelerinde toplumun sosyal bozuklarını ortaya koymuştur. Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane, Hasır sosyal konuları ele aldığı tanınmış şiirleridir. Şiirlerinde din, hürriyet, doğrululuk, vefakarlık, ahlaksızlığın kötülüğü, adalet, istiklal gibi temalara yer vermiş, maddi aşkı hiç işlememiştir. Şiirleri epik, didaktik tarzda ve dini lirizm anlayışındadır. Mehmet Akif’in gençliği “Asım” gençliğidir. Bütün şiirlerinde aruz veznini kullanmış, bu vezni Türkçe’ye uydurmuş ve bu haliyle aruzu edebiyatımızda en iyi kullanan birkaç kişi arasına girmiştir. En çok kullandığı nazım şekli mesnevi ve kıtadır. İstiklal şairimizdir. Yazdığı İstiklal Marşı’nı şiir kitaplarına dahi almayarak milletinin şiiri saymıştır. 

Safahat: Tek kitabı olan eserde bütün şiirlerini toplamıştır. Eser “Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler” adlı yedi bölümden oluşmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Klasizm Nedir? başlıklı yazı da edebiyat akımları klasisizm, klasisizm akımı ve klasisizm akımı slayt hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.