Mektup Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri

Mektup Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Tanım: Bir duyguyu ya da bir dileği, bizden uzakta olan kişilere veya kurmlara iletmek maksadıyla kağıt üstünde yaptığımız konuşmadır.
Mektuplar Yazılış amaçlarına ve konularına göre dörde ayrılır;
a. Özel mektuplar b.Edebi mektuplar c. İş mektupları d.Resmi ve açık mektuplar
“paylaşma isteği” mektup türünün ortaya çıkmasında temel düşüncedir. Dünyada mektup türünün ilk örneklerine Mısır’da rastlanmıştır. Türk edebiyatında bu türün ilk örnekleri devlet adamlarının başka ülkelerin hükümdarlarına gönderdikleri mektuplarla verilmiştir. Mektuplar yazılış amacına uygun olarak kaleme alınmalıdır. Özel mektuplarda kişiler samimi ve savruk üslup kullanırken edebi mektuplarda yazarlar söz ustalığını göstermek amacıyla süslü ve sanatlı cümleler kullanırlar. Sanatlı mektubun bizde ilk başarılı örneği Fuzuli’nin “Şikayetname”sidir. Başta roman olmak üzere diğer yazı türlerinin içinde mektuplu bir anlatım görmek mümkündür. Halide Edip Adıvar’ın “Handan”ı, Reşat Nuri Güntekin’in “Bir Kadın Düşmanı”, Geothe’nin “Genç Werther’in Acıları” mektuplarla oluşturulmuş ünlü romanlardır. Özel mektuplarda içten bir anlatım vardır. Mektup yazarken kağıdın düzenine dikkat edilmelidir. Mektuplar silinmeyecek kalemlerle yazılmalıdır. İş ya da resmi mektuplarda isteklerimizi ya da mektubun yazılış amacını çok açık ve net ifade etmek gerekmektedir. Sanatçıların birbirine yazdıkları mektuplar sanatçıların düşünsel dünyalarını, yaşadıkları edebi dönemlerin özelliklerini yansıttığı için çok değerli kaynaklardır. Divan edebiyatında mektupların toplandığı eserlerin adı “münşeat”tır.

Sponsorlu Bağlantılar


DÜNYA EDEBİYATINDA MEKTUP
Mektubun ortaya çıkışı ilkçağlara kadar uzanmaktadır. Eldeki ilk mektuplar Mısır Firavunlarının resmi mektupları ile Hitit Krallarının Hattuşaş arşivinden bulunan mektuplarıdır. Uzun yıllar boyunca iletişim aracı olarak görülen mektup 18. Yüzyıldan itibaren edebi bir tür olarak da kabul edilmeye başlanmıştır. Tasso, Aristo, Michelangelo, Baudlaire, Van Gogh mektup türünün önemli isimlerindendir.


TÜRK EDEBİYATINDA MEKTUP
İlk Türkçe mektup örnekleri 1000 yıl öncesine Doğu Türkistan Uygarlarına kadar uzanmaktadır. O dönemler mektubun Türkçe karşılığı olarak “bitik” kelimesi kullanılmıştır. Divan edebiyatında mektup kelimesi “inşa” yani düzyazılar içinde değerlendirilmiş ve ilk yazıya geçmiş mektup örneklerimiz “münşaat” kitaplarında yer bulmuştur. Halk edebiyatında da birçok mektup yazılmış ve bir mektup kolu ortaya çıkmıştır. Tanzimat’tan itibaren ise artık posta pulunun kullanılarak ayrı bir kurum oluşturulmasına paralel olarak bu tür iyice yaygınlık kazanmıştır. Bu dönemde Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın mektupları hem tarihi hem de edebi olarak son derece önemlidir. Yine Tanzimat Dönemi’nde Şinasi’nin Paris’ten annesine yazdığı mektup da ilk örneklerdendir. Edebiyatımızda genel olarak mektup yazan sanatçılardan önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz: Fuzuli, Ali Şir Nevai, Nabi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp, Yaşar Nabi Nayır, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Nurullah Ataç, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Klasizm Nedir? başlıklı yazı da edebiyat akımları klasisizm, klasisizm akımı ve klasisizm akımı slayt hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Ödevim için gerekliydi uzun zamandır internette Mektup hakkında özgün yazılar arıyordum. Ve en çok aradığım ve bir türlü bulamadığım Dünya edebiyatındaki mektup türünü buldum teşekkür ederim.