MelikŞah Döneminde Selçuklu

Melik şah Döneminde Selçuklu

Alparslan’ın ardından devletin başına geçen Melik şah’ın dönemi Büyük Selçuklu Devlet’in en parlak dönemidir. Karahanlılar ve Gazneliler siyasi egemenlik altına alınmış, Gürcüler mağlup edilerek Kafkasya alınmıştır. Fatımiler mağlup edilerek Kudüs ve Şam ele geçirilmiştir. Kudüs ve Şam’ın ele geçirilmesi sonucunda merkeze bağlı olarak Suriye Selçukluları kurulmuştur. Melik Şah Dönemi’nde Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları, batıdan Ege Denizi’nden doğuda Maveraünnenir bölgesine, kuzeyde Kafkasya’dan güneyde Basra körfezi ve Mısır topraklarına kadar uzanmaktaydı.

Sponsorlu Bağlantılar

NOT: Batıniler; Bu dönemde Batıniler bir sorun olarak Selçukluların karşısına çıktılar. Kuran ayetlerinin bilinen anlamının dışında görünmeyen anlamlarının da olduğunu ileri süren Batıniler, Hasan Sabbah tarafından teşkilatlandırılmıştı. Ayetleri kendi istekleri doğrultusunda yorumlayan bu örgüt, Türk devlet adamlarına suikastlar gerçekleştirerek Türk devletine oldukça büyük zararlar vermişlerdir.

Selçukluların önemli veziri Nizamülmülk, Batıniler tarafından öldürülmüştür. Bir süre sonra Melik Şah’ın da ölümü ile Batınilerin Selçuklu topraklarında etkinliği iyice artmıştır. Yaşanan bütün bu ölümsüz gelişmeler Selçukluların merkezi otoritesini zayıflatmaya başlamış ve bunun sonucunda iç mücadeleler ortaya çıkmıştır.

Melikşah’ın oğulları arasında yaşanan taht mücadeleri, ülkede iç karışıklıkların artmasına neden olmuştur. Daha sonraki dönemde Büyük Selçuklu Devleti’nin tahtına Berkyaruk ve Mehmet Tapar’ın geçtiği görülür. Bu dönem Fetret Dönemi olarak bilinir. Devletin toparlanması için yapılan girişimler sonuç vermemiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan 1.Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir? başlıklı yazı da 1 dünya savaş oyunları, 1 dünya savaşı rusya anlaşma ve 1 dünya savaşı rusya yardım cepheleri hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.