Milli Edebiyati Hazırlayan Koşullar

Milli Edebiyati Hazırlayan Koşullar

Sponsorlu Bağlantılar

Balkan Savaşları ve II. Meşrutiyet’in ilanı gibi gelişmeler sonucunda Osmanlıcılık fikrinin etkisini kaybetmesiyle Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Yunanı, Ermeni, Sırp, Bulgar gibi azınlıkların bağımsızlık isteklerinin artması Türkçülük fikrinin gelişmesini sağlamış ve bu durum Milli edebiyat cereyanının en temel noktası olmuştur.

Başta Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere Tanzimat edebiyatçılarının dil ve tarih çalışmaları, Milli edebiyatın oluşmasında etkili olmuştur. Mehmet Emin Yurdakul’un yazdığı şiirler siyasi alandaki Türkçülük anlayışının edebiyat alanındaki en büyük ve ilk söylemleri olmuştur. “Türkçe Şiirler” adı altında topladığı şiirleriyle halk arasında milliyetçilik duygularını coşturması bakımından geniş yankılar uyandırmıştır. Ayrıca heceyle ve sade bir dille şiirlerini kaleme alması da hedeflenen sanat anlayışının bir göstergesi niteliğinde olmuştur. Bu şiirlerin en ünlüsü “Cenge Giderken” başlıklı şiirdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu dönemde çıkan dergiler Milli edebiyat cereyanın oluşmasında ve etkisini arttırmasında son derece önemlidir. Çocuk Bahçesi, Türk Derneği, Türk Yurdu, Halka Doğru, Türk Sözü, Yeni Mecmua, Dergâh ve Genç Kalemler bu dönemde yayın hayatını sürdüren dergilerdir Bu yayınların en önemlisi Genç
Kalemlerdir.

Kurulan dernekler Türkçülük anlayışının yayılmasında ve Milli edebiyat anlayışının doğmasında etkili olmuştur. Bu derneklerin en etkilileri 1908’de kurulan Türk Derneği ile 1911’de kurulmuş olan Türk Yurdu Derneği’dir.

1905 yılında Selanik’te çıkan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlanan Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerine Rıza Tevfik’in övgülerde bulunması ve aruzu eleştirmesine karşılık Ömer Naci’nin aruzu savunan yazılarının yayınlanması ile aruz-hece tartışması başlar. Bu durum sade dil ve Osmanlıca tartışmalarını da beraberinde getirir. Bunlar Milli edebiyat anlayışının yerleşmesini sağlayan ilk fikir ayrılıklarıdır. Bu tartışmalar hecenin aruz karşısındaki galibiyeti ile son bulur.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Detaylı Roman Özeti: Ölü Canlar başlıklı yazı da ölü canlar 2. cilt, ölü canlar adlı eser hangi tarihi olaydan bahsediyor ve ölü canlar adlı kitabın özeti hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.