Naturalizm Nedir?

naturalizm-nedir-2

Sponsorlu Bağlantılar

Natüralizm, Realizm’den sonra ortaya çıkan bir edebi akımdır. Edebi eserlerin tabiat ilimlerinin temelini teşkil eden ve ‘’aynı sebepler, aynı şartlar altında aynı sonucu verirler’’ şeklinde tarif edilebilen Determinizm prensibine göre hüküm alınması esasına dayanır.

Buna göre fizik, kimya ve biyoloji gibi tabiat ilimlerinde kullanılan deney metodu insanların hayatına da uygulanabilecek ve dolayısıyla roman, hikaye ve tiyatro eserleri bu metoda göre yazılabilecektir. İnsanın duygu, düşünce, arzu ve davranışları soyunun ve içinde bulunduğu çevrenin tesiri altında oluşur ve şekil alan kişinin kendi iradesi ile yaptığı sanılan hareketler, aslında bu çevrenin tesiri altında meydana gelir.06

Natüralist eserlerde kişilerin mizaçları, soyları, yetiştikleri ve içinde yaşadıkları çevre tanıtıldıktan sonra kişiler, olaylar artık yazarın iradesi dışında belirtilen şartların getireceği tabii sonuca doğru gider.

Sponsorlu Bağlantılar

 • 19. yüzyılın ilk yarısında Fransa’da doğmuştur. Daha nesirde görülmüş bu akım başka hiçbir akıma realizm olarak doğmamış; realizmin roman, hikâye ve tiyatrodaki radikal hali yani daha da gelişmiş şekli olmuştur.
 • Realizmdeki gözlemciliğin yanı sıra bilimsel den yöntemini de uygulamışlar ve bu yönüyle realistlerden ayrılmışlardır.
 • Determinizm, Doktor Bernard’ın Deneysel Uygulama Yöntemi, Darwin’in Evrim teorisi Naturalistleri dayanağı olan üç felsefi kavramdır. Doğa olaylarını aynı koşullar altında aynı sonuçları doğuracağı ilke ile hareket eden Determinizm ilk kez natüralistlerde edebiyata girer.
 • Doktor Bernard ise ilk kez laboratuarda canlı varlıklar üzerinde deney yapmış olan birbilim adamıdır. Darwin’in evrim ve soyaçekim ile ilgili düşüncelerini determinizm ve Doktor Bernard’ın çalışmaları ile birleştiren Natüralizm, deneysel roman kavramına ulaşarak realizmin de ötesinde yeni bir akım olarak edebî alanda yerini almıştır.
 • Natüralistler determinizmi topluma ve insana uygulamışlardır. Onlara göre toplum büyük bir laboratuar, insan denek, sanatçı da bilgindir.
 • Naturalistlere göre roman yazmak bir laboratuarda; deney yapmak gibidir.
 • İnsanların davranışlarının soyaçekime bağlı içgüdülerin belirlediğine inanan naturalistlere göre insan kişiliği içinde yaşadığı çevrenin etkisi ve soyundan gelen kalıtımsal özellikler ile şekillenir. Yani bu davranış şekillenmesinde kendi iradesinin bir etkisi yoktur.
 • Naturalist yazar bir gözlemci gibi davranarak çevrenin ve soyaçekimin etkisiyle kişiliği oluşan bireyleri tarafsızca izler. Olaylar yazarın isteğine bağlı olmaksızın gelişerek belli bir sonuca kavuşur. Yazar kişileri farklı çevrelere sokarak çevrelerin değişmesiyle davranışlarda ne gibi değişiklikler olduğunu gözlemler. Bu nedenle naturalist yazar hem bir bilim adamı hem de bir gözlemci olur.
 • Naturalistler pozitif deney metodunu edebiyata taşımaları neticesinde objektif ve nesnel olmaya son derece önem vermişlerdir.
 • Naturalist eserlerin genelinde savunulan bir “tez” vardır.
 • “Mekan” kavramını insanı tamamlayan temel unsurlardan saydıkları için tasvirlere realistlerden daha fazla önem vermişlerdir.
 • Natüralist eserlerde aşırı bir kötümserlik hakimdir. Eserler genellikle bir felâketle biter.
 • Natüralistler, insanın bütün özelliklerini bilim çıplaklığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır.
 • Natüralistler sanatı toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkaracak ve topluma fayda sağlayacak bir araç olarak görmüşler; bu nedenle “Sanat toplum içindir.” ilkesini benimsemişlerdir.
 • Naturalistler dil konusunda realistler kadar titiz davranmamışlar, üslubu önemsememişler ve çirkin sözlere sık sık yer vermişlerdir. Dilleri her seviyedeki insanın anlayabileceği bir dildir.
 • Sanatçı tam bir bilim adamı tarafsızlığıyla davranmak zorunda olduğundan seçilen kişiler tarafsızca konuşturulurlar. İyi-kötü, güzel-çirkin doğru-yanlış ayrımı yapılmadığından yaşamın en iğrenç ve çirkin tarafları da anlatılmıştır.
 • Ahlak kavramından yoksun oldukları düşünüldüğü için, bu özellikleri naturalistlerin en çok eleştirildikleri yönü olmuştur.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Parnasizm başlıklı yazı da parnasizm akımı, parnasizm akımı nedir ve parnasizm akımı slayt hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. Edebi akımları okumayı çok severim. Edebiyat farklı farklı topluluklar olduğu için güzel.

 2. eserlerin hep felaketle bitmesi biraz ilginç geldi

 3. 2 kez okumam gerekti. sanıyorum saatten olsa gerek…

 4. bizim şairlerimiz de bu akımlardan çokça etkilenmişler. ama kendi yazı türlerimizden biraz uzaklaşmaya sebebiyet vermiş

 5. Ödevime yardım ettiniz teşekkür ederim dökümanı geçirdim sayenizde 🙂