Osmanlı Devleti Yönetim Anlayışı

osmanli-devleti-yonetim-anlayisi1

Osmanlılarda padişah, devlet teşkilatlanmasının merkezinde yer alırdı. Padişahın yaşadığı ve devlet işlerini idare ettiği saray idarei merkez durumundaydı. Divan toplantıları yüzyıllarca sarayda yapılmıştır.  Topkapı Sarayı, Birun, Enderun ve Harem bölümlerinden oluşmuştur. Enderun, devlet yönetiminde görev alacak memurları yetiştiren bir okul durumundaydı.

İstanbul’un Yönetimi

İstanbul’un güvenlik ve düzeninden genel anlamda sadrazam sorumlu idi. Hukuk ve ceza işlerinde en üst görevli İstanbul Kadısı idi. Şehirde güvenliği Yeniçeri Ağası sağlardı. Belediye hizmetleri Şehremini tarafından görülürdü. İstanbul’da bulunan bütün yöneticiler, bağlı oldukları sınıfın en üst derecesinde sayılırlardı.

Divan-ı Hümayun

Sponsorlu Bağlantılar

Divan-ı Hümayun, devlet yönetimi ile ilgili konuların görüşüldüğü kurumdur. Devlet meseleleri burada tartışılarak karara bağlanırdı. Orhan Bey Dönemi2nde oluşturulan Divan’a Fatih Dönemi’ne kadar padişahlar, daha sonra da sadrazamlar başkanlık yapmıştır.

Divan Üyeleri

Padişah: Yönetimi ile ilgili mutlak yetkilere sahipti.

Sadrazam: En yüksek rütbeli devlet memurudur. Padişahın vekili sıfatına sahiptir.

Vezirler: Askeri ve siyasi işlerde görevler üstlenen vezirlerin sayısı sınırların genişlemesi ile birlikte artmıştır.

Kazasker: Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. Kadı ve müderrisleri atamak, görevden almak, Divan toplantılarında davalara bakmakla sorumluydu.

Nişancı: Devletin yazışmalarını düzenlemek ve belgeleri padişahın tuğrasını çekmekle görevlidir. Fethedilen topların kayıtlara geçirilmesinden sorumludur.

Defterdar: Maliyeden sorumludur. Sayıları zamanla artmıştır.

Reisülküttap: Nişancıya bağlı çalışan Reisülküttap, XVII. Yüzyıldan itibaren öne çıkmış, dış işlerinden sorumlu hale gelmiştir.

Şeyhülislam: Alınan kararların dine uygunluğunu gözeten ve bu yönde fetvalar yayınlayan görevlidir. Gerekli durumlarda Divana çağrılmıştır.

Kaptan-ı Derya: Donanmadan sorumludur. Gerektiğinde Divana çağrılmış ve görüşüne başvurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Tarih Nedir? başlıklı yazı da tarih aba nedir, tarih ahilik nedir ve tarih bilgisi nedir hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. sitenizi çok beğeniyorum her gün takip ediyorum