Osmanlı Donanması Nasıl Güçlü Olmuştur?

osmanli-donanmasi-nasil-guclu-olmustur

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlılar deniz gücünü artırmak için XV. yüzyılda girişimlerde bulunmuş ispanya ve Venedik gibi denizci Akdeniz devletleriyle rekabet etmeye çalışmıştır.
II. Bayezid Dönemi’nde Mora halkını Osmanlı yönetimine karşı kışkırtan Venedik’le mücadele edilmiştir.
Arnavutluk ve Dalmaçya kıyıları, Modon, Koron kaleleri ile Navarin limanı 1499’da Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir.
Kili ve Akkerman kaleleri 1484de alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmış, böylece Kırım ile kara bağlantısı kurulmuştur.
İspanya’da Hıristiyan baskısı ile karşılaşan Endülüs Müslümanları Osmanlılardan yardım istemiştir.

Bunun üzerine gönderilen Osmanlı donanması tarafından taşınan bu insanlar Kuzey Afrika topraklarına yerleştirilmişlerdir.

Bu arada yardım talep eden ispanya Yahudileri de bölgeden alınarak İstanbul, İzmir ve Selanik gibi şehirlere yerleştirilmişlerdir.

NOT: İspanya’daki Hıristiyan baskısından bunalan Yahudilerin Osmanlı ülkesine sığınmaları, Osmanlıların hoşgörü ve adaletinin bir göstergesidir.

Osmanlılar Kanuni Dönemi’nde dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olmuştur. Bu dönemde Hazar’la Karadeniz bir kanalla birbirine bağlanmaya çalışılmış, Rus saldırıları nedeniyle Don-Volga Kanal Projesi tamamlanamamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Akdeniz ile Kızıldeniz arasında Süveyş Kanalı açılarak Akdeniz ticaretinin yeniden canlandırılması ve Portekiz’in Hint sularındaki egemenliğinin sona erdirilmesi hedeflenmiş ancak proje hayata geçirilememiştir. Bu arada Karadeniz-Marmara arasında bir kanalın açılması da planlanmıştır.
Rodos’un Fethi (1521): Anadolu’ya yakın stratejik bir konumda bulunan Rodos, St. Jean Şövalyelerinin elinden alınmıştır.
Bu nedenle, “Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.” yargısına ulaşılamaz.

Cezayir’in Osmanlı Himayesine Alınması: Barbaros Hayreddin (Hızır Reis) 1533’te Kaptan-ı Derya yapıldı. Barbaros’un Cezayir Beylerbeyi ilan edilmesiyle birlikte Cezayir, Osmanlı eyaleti haline getirildi.
Preveze Deniz Savaş (1538): Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki güçlenmesi Avrupalı devletlerin bir Haçlı donanması oluşturmalarına yol açmıştır.
Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında 1538’de gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı’nda Osmanlılar büyük bir başarı kazanmışlardır.

Preveze Deniz Savaşı ile Osmanlılar Akdeniz’de mutlak bir üstünlük sağlamış, Mora ve Dalmaç ya da bazı kaleler Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

Treblusgarp’ın Alınması (1551): Trablusgarp ve Bingazi Osmanlı egemenliğine alınmış, Kuzey Afrikâ’dâ Osmanlı egemenliği genişletilmiştir.
Cerbe Deniz Savaşı (1560): Cerbe adası kuşatılmış ve egemenlik altına alınmıştır.

Kuşatması (1565): Malta Adası kuşatılmış ancak alınamamıştır.

Sakız Adası’nın Fethi (1566): Sakız alınarak Batı Anadolu kıyıları ve Boğazların güvenliği artırılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Osmanlı - Avusturya İlişkileri başlıklı yazı da avusturya kralı osmanlı sadrazamına eşit sayılacak, avusturya kralının osmanlı sadrazamına eşit sayıldığı antlaşma ve avusturya osmanlı devletine yönelik politikası hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Hala daha kötüleyenler var bu yüce devleti ona şaşıyorum

  2. Piri reis gibi dünyaya mal olmuş denizcilerimiz olması bizim için gurur verici. Ancak sonunda kendimizi geliştirmememiz ise üzüntü verici