Parnasizm

parnasizm

Sponsorlu Bağlantılar

 • Parnasizm adı, Yunanistan’da şiir ve müziğin esin perilerinin oturduğuna inanılan bir dağın (parnassos) isminden gelmektedir. Edebi kavram olarak adını 1866 yılında yayımlanan “Çağdaş Parnaslar” adlı şiir dergisinden almıştır.
 • Fransa’da 19. yy.ın sonlarında, şiirde duygucu ve hayalci romantiklere tepki olarak doğmuştur.
 •  Realizm ve natüralizmin şiire uygulanması olan Parnasizm, sadece bir şiir akımıdır.
 • Realizm ve natüralizmin şiire yansıması olan bu akım için en önemli ilke doğal olarak “gerçekliktir. Sanatçı dış dünyayı gerçeğe uygun olarak eserine yansıtmasıdır.
 •  Parnasyenlere göre öznel değil nesnel şiirin peşinde koşulmalıdır ve sanatçı insan ile tabiat karşısında objektif olmalıdır.
 • Şiirde, konu olarak tabiat manzaralarını, dış dünyanın nesnel bir biçimde anlatılmasını seçmişler; şairin şahsi duygularını gizlemişlerdin Bazı şairler felsefi düşünceleri ve fenle ilgili konuları da işlemişlerdir.
 • Parnasyenler en çok “sone” biçimini kullanmışlardır.
 • Parnasyenler, toplumun problemleri ile ilgilenmemiş; dış görünüşe, doğal güzelliklere, gözlem ve tasvire önem vermiş; yabancı ülkelerin sanata elverişli, egzotik güzellikleri ile de ilgilenmişlerdir.
 • Şimdiki zaman yerine geçmiş zamanın kişi ve olaylarına yönelen Parnasizm’de ülkelerin efsane ve kültürlerine eserlerinde yer vermişlerdir.
 • Şiirin temel amacını güzellik olarak gören parnasyenler biçimi, objektifliği, topluma karşı ilgisizliği ön plana aldıkları için doğal olarak “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimsemişlerdir.
 • Parnasizmin temel ilkelerinden biri de biçime verdikleri önem ve şekil özelliklerindeki mükemmellik arayışıdır. ölçü ve kafiyeyi önemli gören parnasyenler kelime seçimine, sıralanışına ve bununla sağlanan ahenge büyük önem vermişler, mısranın özünde bir duygu aramamışlardır. Parnas şair Bonville “Kafiye, şairlerin hülyalarını tespit eden ve süsleyen altın çividir.” der.
 • Tarihi olaylar, kişiler, uygarlık ve kültürler şiire konu edilmiştir. Kendi tarihlerindeki üstün dönemlere ve yükselişlere özlem duymuşlardır.
 • Parnasyenler sembolizmdeki iç yapıdan doğan ahenge, musikiyi değil; dış yapıdan elde edilen ritmi önemsemişlerdir.
 • Romantik dönemde bir yana bırakılmış olan Yunan Latin kültür ve mitolojisine geri dönümüştür.
 • Seçkin kişilere seslenen bir edebî akını olarak ifade edilen Parnasizm edebiyatımıza Servet-i fünun döneminde girmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Klasisizm Nedir? başlıklı yazı da cimri klasisizm, descartes klasisizm ve edebiyat klasisizm nedir hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.