Reform Rönesans Dönemi ve Sonuçları Nedir

Reform Rönesans Dönemi ve Sonuçları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans; XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar alanlarında meydana gelen gelişmelerdir.

Avrupalı düşünürler XV. yüzyılda ilk Çağ Yunan uygarlığının klasik eserlerine yönelmiş, bireyin özgürlüğünü ön plana çıkaran düşünce sisteminin temellerini atmışlardır.

insanı ve pozitif düşünceyi merkez olarak alan Hümanizma akımı zamanla ön plana çıkmaya başlamıştır.
Rönesans İtalya’da başlamış, zamanla Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılmıştır.

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri Coğrafi konumu nedeniyle kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir bölge olması, İtalyan şehir devletlerinin ekonomik açıdan zengin olması,
İtalyanların Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı durumunda olması,

İtalyan şehir devletlerinde merkezi bir baskının olmaması.
Rönesans XI. Yüzyılda Hümanizm ile ortaya çıkmaya başladı. Rönesans edebiyat alanında gerçekleşmiş, resim ve heykel gibi güzel sanatları etkisi altına almıştır.
Rönesans’ın Nedenleri:

Sponsorlu Bağlantılar

 • Matbaa ve kağıdın yaygınlaşmasıyla yeni düşüncelerinin daha hızlı yayılması,
 • Ekonomik zenginliğe sahip mesen sınıfının sanatçılara destek olması,
 • İstanbul’un Osmanlılarca fethinin ardından Avrupa’ya kaçan Bizanslı bilginlerin, Yunanca eserleri Avrupa dillerine tercüme etmeleri,
 • İslam uygarlığından etkilenilmesi,

NOT: Rönesans’ın gerçekleşmesinde İslam uygarlığının rolü vardır. Müslümanlar ilk çağ Yunan filozofları ile ilgili önemli çalışmalar yapmış, Avrupalılar bu çalışmaları kendi dillerine tercüme ederek ilk çağ kaynaklarından daha rahat yararlanma imkanı bulabilmişlerdir. Ayrıca, Endülüs medreselerinde özgür eğitim alan Avrupalı Hıristiyanlar kendi ülkelerinde skolastik düşüncenin sarsılmasında rol oynamışlardır.

Rönesans’ın Sonuçları

 • Sanat ve edebiyat alanında yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır.
 • Skolastik düşüncenin etkinliği azalmıştır.
 • Deney ve gözlemi öne çıkaran pozitif düşünce güçlenmiştir.
  Avrupa’da özgürlükçü düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
 • Halkın Katolik Kilisesi’ne duyduğu güven sarsılmıştır.
 • Avrupalı toplumlar bilimsel anlamda İslam dünyasının önüne geçmeye başlamıştır.
 • Reform hareketlerine ortam hazırlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan İslamiyet Öncesi Krallıklar başlıklı yazı da islam öncesi çağlara ait bilgiler günümüze nasıl ulaşmıştır, islam öncesi çağlara ait hayat ve islam öncesi çağlarda türk milleti hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.