Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm Nedir?
Sürrealizm, Dadaizm’den sonra doğan edebiyat ve sanat akımıdır. Dadaizm’in akla ve alışılmışa karşı ayaklanma prensibinden hareket eder. İlk temsilcileri de Dada akımı içinde yer alan bazı sanatkarlardır. Fransa’da doğdu. Şuur altının karışık ve karmaşık dünyasını sanata aktarma amacını güder.

Sponsorlu Bağlantılar

Kurucusu Andre Breton’dur. Breton’un 1924 yılında yayınladığı Manifesto’ya göre Sürrealizm, aklın ve her türlü ahlaki ve estetik kaygının denetimi olmaksızın insan düşüncesinin belirlenmesi ve bunun sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde aktarılmasıdır. Bu ancak ruhi otomatizm (belli bir sisteme bağlı olmaksızın sorulan sorularla şuur altının boşaltılması) ile mümkün olabilir.

Gerçeküstücüler şuuraltının sanata aktarılmasında Freud’ün metotlarından faydalandılar. Onlara göre insanın gerçek temayülleri, kanunlar, din, ahlaki değerler, örf ve adetler gibi sistemlerin baskısı altında şuur altına itilir ve orada kapalı kalır.

Sponsorlu Bağlantılar

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.