Türk-İslam Devletleri Neden Güçlü Olmuşlardır?

Türk-İslam Devletleri Neden Güçlü Olmuşlardır?

Türkler, İslam’ı kabul ettikten sonraki dönemde özellikle devlet yönetimi alanında eski Türk geleneklerine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Bu bağlılığın ilk Türk İslam devletlerinde daha da belirgin olduğu görülür. Tarihi süreç içinde, İslam’ı kabul etmiş diğer milletlerin devlet teşkilatlarından da önemli oranda etkilenmiştir. Tolunoğulları ve İhşidilerin devlet teşiklatları, büyük oranda Abbasi devlet teşkilatından etkilenilerek oluşturulmuştur. Bunda iki devletin Abbasilerden ayrılarak kurulması ve halkların Arap olması rol oynamıştır. Karahanlılar geleneksel Türk devlet teşkilatlanmasının devam eden etkilerinin en belirgin temsilcisidir. Karahanlılarda Arapların ya da İranlıların devlet yönetiminde belirgin bir etkisinden söz edilemez.

Sponsorlu Bağlantılar

Eski Türklerde olan kut anlayışını geçerliliğini korumuştur. Hakan olarak adlandırılan hükümdarın yönetimi altında şekillendirilen ikili devlet yönetimi anlayışı Karahanlılar zamanında da sürmüştür.

Gaznenliler Devleti’nde, halk farklı milletrden oluştuğu için merkeziyetçi yapı güçlü tutulmaya ve korunmaya çalışılmıştır. Sultan unvanını kullanan hükümdarlar, yönetimde mutlak yetkilere sahip olmuşlardır. Büyük Selçuklularda da Türk devlet teşkilatının izleri açıkça görülür. Bu arada Abbasi, samanoğulları, Gazneliler gibi İslam devletlerinden de etkilenmiştir. Selçuklular topraklarını eyaletlere ayırmış, bu eyaletlerin bir kısmını meliklerin yönetimine bırakmışlardır. Sultana yardımcı olması için vezirlik kurumu oluşturulmuştur. Büyük Selçuklularda devlet işleri “Divan-ı Ali” olarak bilinen büyük divanda görüşülürdü. Divana hükümdar başkanlık ederdi.

Yönetimde görev alan bazı divanlar şunlardır;

  • Divan-ı Tuğra: Devletin resmi yazışmalarını yürüten kurumdu.
  • Divan-ı İşraf: Ordu ile ilgili bütün davalara bakmakla görevli kurumdu.
  • Divan-ı İstifa: Mali işlere bakan kurumdu.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan 1.Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir? başlıklı yazı da 1 dünya savaş oyunları, 1 dünya savaşı rusya anlaşma ve 1 dünya savaşı rusya yardım cepheleri hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.