Türkiye Selçuklu Devleti Nasıl Yönetirdi?

turkiye-selcuklu-devleti-nasil-yonetirdi

Türkiye Selçuklularında devlet, Sultan ünvanı verilen hükümdarlar tarafından yönetilirdi. Eski Türklerde var olan Kut anlayışı bu dönemde de etkinliğini sürdürmüştür. Ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi. Bu durum hanedanın üyeleri arasında taht kavgalarına yol açarak Selçuklu merkezi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur. Melik denilen hanedan üyeleri, atabeyler gözetiminde vilayetlere gönderilirlerdi. Atabeyler melikleri yetiştirmek ve bir anlamda taht için hazırlamakla görevli tecrübeli kimselerdi. Bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan melikler kendi adlarına para bastıramaz ve tek başlarına savaş kararı alamazlardı.
Devlet yönetimiyle ilgili işler Büyük Divan’da görüşülerek karara bağlanırdı. Büyük Divan’da devletin işleyişi ile ilgili önemli meseleler görüşülürdü. Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, devletin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla ilgilidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Büyük Divan’ın yanında bazı alt divanlar da bulunmaktaydı.

Niyabet-i Saltanat Divanı: Hükümdarın devlet merkezinden uzakta olduğu dönemlerde devlet işlerini yürüten kurul idi. Bazı komutan ve devlet adamlarından oluşurdu.

Divan-ı Arz: Hassa askerlerinin masraflarını ve askeri malzemelerin kayıtlarını kontrol eden kurul idi.

Divan-ı Tuğra: Devletin resmi yazışmalarını düzenleyen ve sultanın tuğrasını fermanlara çekmekle görevlendirilen kurul idi.

Divan-ı İşraf: Askeriye ve adalet sisteminin denetlenmesinden sorumlu kurum idi.

Pervanecilik: Arazi defterlerindeki has ve dirliklerle ilgili kayıtlar bu kurumda düzenlenirdi.

Divan-ı İstifa: Maliye ile ilgili işlerin yürütüldüğü bu kurul, devlete ait gelir ve gider işlerine bakardı.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Türkiye Selçuklularda Hukuk Sistemi başlıklı yazı da anadolu selçuklu devleti hukuk sistemi, büyük selçuklu devleti hukuk sistemi ve büyük selçuklu devletinde hukuk sistemi nasıldı hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Bilgiler için teşekkürler. Tam aradığım gibi

  2. Selçuklu devleti bence türklerin osmanlıdan sonra kurduğu en muhteşem ikinci devlettir gözümde gaznelilerle birlikte.