Yahya Kemal Beyatlı Kimdir & Edebi Kişiliği Kısaca

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir & Edebi Kişiliği Kısaca

2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğan sanatçı, Üsküp Belediye Başkanı’nın oğludur. İyi bir eğitim alan Yahya Kemal, Arapça ve Farsça da öğrenmiştir. Paris’te özel bir kolejde Fransızca’sını ilerletmiş ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmiştir. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış, birçok dergide yazılar yayımlamış, arkadaşlarıyla Dergah dergisini kurmuştur. Yurt dışında elçilik görevlerinde bulunan Yahya Kemal, milletvekili olarak da görev almıştır. Barsak kanamasından dolayı tedavi için Paris’e gitmiş, ancak bir yıl sonra 1958’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bu hastalık nedeniyle ölmüştür. 

Edebi Kişiliği

Sponsorlu Bağlantılar

Modern Türk şiirinin yolunu açan en önemli şair olan Yahya Kemal, şiirimize Batılı anlayışla ilk çekidüzen veren kişi olmuştur. Batı şiiri ile eski Türk şiiri arasındaki köprüyü kurmuş, ilk defa böyle bir bileşime giden sanatçı olmuştur. Şiir zevkini Batı’da okuduğu yıllarda Fransız Sembolistlerle oluşturmuş olmasına rağmen, ülkesine döndüğünde Avrupai bir tarzla Osmanlı tarihinin muhteşem devirlerine dönüş yaparak Batılı bir şiir anlayışına çok farklı bir boyut getirmiştir. Şiirde iç ahengi son derece önemli gören şair, şiirin “musikiden başka bir musiki” olduğunu düşünür. Şiiri düzyazıdan uzaklaştırması ile Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret’ten ayrılır. “Şiiri az söyle, güzel söyle” kuralına bağlı olan sanatçı bu yönüyle de “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun” diyen Mehmet Akif Ersoy’dan ayrılmıştır. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerinde daha ahenkli bulduğu aruz ölçüsünü kullanmıştır. Osmanlı Türklüğü, Türk toplumunun ruhu sanatının en önemli noktalarıdır. Ölüm, beşeri aşk, İstanbul, musiki, deniz, sonsuzluk, rintlik şiirlerinin konularıdır. Şiirlerinde en çok gazel, şarkı, mesnevi ve rubai nazım şekillerini kullanmıştır. Rubai türünde Arif Nihat Asya ile birlikte Cumhuriyet döneminin en önemli ismi olmuştur. Şiirlerinde canlı temiz bir İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmış, açık ve duru bir üslupla eserlerini meydana getirmiştir. Hiçbir edebiyat akımına bağlanmamış; şiirlerinde parnasist, sembolist romantik özellikler göstermiştir. Neoklasizm akımının edebiyatımızdaki tek temsilcisidir. Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, hikaye, monografi gibi nesir türlerinde de eserler vermiştir. Eserleri Yahya Kemal’in ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü tarafından dört ayrı kitap halinde basılmıştır. Açık Deniz, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, Itri, Akıncı, Mohaç Türküsü, Ok, Sessiz Gemi, Endülüste Raks, Rintlerin Ölümü adlı ünlü şiirlerinin bulunduğu Kendi Gök Gubbemiz adlı şiir kitabı en önemli eseridir.

Eserleri

Şiir; Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer, Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler

Düzyazı; Aziz İstanbul(Makale), Eğil Dağlar(İstiklal Savaşı Yazıları), Siyasi Hikayeler(Hikaye), Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çıcukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Mektuplar-Makaleler

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceden paylaşılan Klasizm Nedir? başlıklı yazı da edebiyat akımları klasisizm, klasisizm akımı ve klasisizm akımı slayt hakkında bilgiler verildi. İstersen bir göz at.

☄️ Aklına takılanları yaz ve rahatla, sorularınızı bekliyoruz. 😊

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Cok yoruldum ben bunları nasıl yazacağım

  2. çok sevdiğim yazarlardan sadece bir tanesi. Eğil Dağlar eserinden çok etkilenmiştim ve hiç bir zaman unutamıyorum..